DIGITAL BYRÅ

A26 MEDIA ÄR EN FULLSERVICEBYRÅ INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING
MED FOKUS PÅ SOCIALA MEDIER. GENOM ATT ANALYSERA DATA OCH
STATISTIK, ANVÄNDA NYA KREATIVA SAMT BEPRÖVADE METODER OCH
STRATEGIER UPPNÅR VI HÖGKVALITATIVA RESULTAT FÖR VÅRA KUNDER.A26 MEDIA ÄR EN FULLSERVICEBYRÅ INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING MED FOKUS PÅ SOCIALA MEDIER. GENOM ATT ANALYSERA DATA OCH STATISTIK, ANVÄNDA NYA KREATIVA SAMT BEPRÖVADE METODER OCH STRATEGIER UPPNÅR VI HÖGKVALITATIVA RESULTAT FÖR VÅRA KUNDER.


RESULTAT

ALLA AKTIVITETER VI UTFÖR ÄR MÄTBARA OCH VI LÅTER ALLTID DATA STYRA VÅRA BESLUT. UTIFRÅN UPPSATTA MÅL ARBETAR VI I NÄRA SAMARBETE MED KUNDEN FÖR ATT NÅ BÄSTA RESULTAT.


Digital Byrå

Digital Byrå på Östermalm

ALLA AKTIVITETER VI UTFÖR ÄR MÄTBARA OCH VI LÅTER ALLTID DATA STYRA VÅRA BESLUT. UTIFRÅN UPPSATTA MÅL ARBETAR VI I NÄRA SAMARBETE MED KUNDEN FÖR ATT NÅ BÄSTA RESULTAT.OM OSS

A26 Media är en fullservicebyrå inom digital marknadsföring med fokus på sociala medier.
A26 Media grundades 2015 och har sedan dess hjälpt kunder
att optimera olika typer av försäljnings- och marknadsaktiviteter. Genom att ständigt
jobba med optimering i varje kanal men också mellan kanalerna uppnår A26 Media
fantastiska resultat för våra kunder. Detta är möjligt tack vare ett flexibelt och
dynamiskt upplägg med specialister inom samtliga digitala kanaler.

Varför startade vi A26 Media?

● Över 1,7 miljarder människor använder Facebook varje månad.
● 1 av var 5:e minut som personer tillbringar på mobilen är på
Facebook eller Instagram.
● 500 miljoner Instagrammare använder appen varje månad.


A26 MEDIA ÄR EN FULLSERVICEBYRÅ INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING MED FOKUS PÅ SOCIALA MEDIER.

A26 MEDIA GRUNDADES 2015 OCH HAR SEDAN DESS HJÄLPT KUNDER ATT OPTIMERA OLIKA TYPER AV FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSAKTIVITETER.
GENOM ATT STÄNDIGT JOBBA MED OPTIMERING I VARJE KANAL MEN OCKSÅ MELLAN KANALERNA UPPNÅR A26 MEDIA FANTASTISKA RESULTAT FÖR VÅRA KUNDER. DETTA ÄR MÖJLIGT TACK VARE ETT FLEXIBELT OCH DYNAMISKT UPPLÄGG MED SPECIALISTER INOM SAMTLIGA DIGITALA KANALER.


Varför startade vi A26 Media?

● ÖVER 1,7 MILJARDER MÄNNISKOR ANVÄNDER FACEBOOK VARJE MÅNAD.
● 1 AV VAR 5:E MINUT SOM PERSONER TILLBRINGAR PÅ MOBILEN ÄR PÅ
FACEBOOK ELLER INSTAGRAM.
● 500 MILJONER INSTAGRAMMARE ANVÄNDER APPEN VARJE MÅNAD.

Digital Marknadsföring


TEAMET

Vårt team består av erfarna producenter, fotografer, art directors, copywriters, sociala media analytiker, strateger och Account Managers. Vi använder det senaste inom utrustning och teknik, hängivna till att producera kvalitativt innehåll som engagerar.


VÅRT TEAM BESTÅR AV ERFARNA PRODUCENTER, FOTOGRAFER, ART DIRECTORS, COPYWRITERS, SOCIALA MEDIA ANALYTIKER, STRATEGER OCH ACCOUNT MANAGERS. VI ANVÄNDER DET SENASTE INOM UTRUSTNING OCH TEKNIK, HÄNGIVNA TILL ATT PRODUCERA KVALITATIVT INNEHÅLL SOM ENGAGERAR.TJÄNSTER

Vårt team består av erfarna producenter, fotografer, art directors, copywriters, sociala media analytiker, strateger och Account Managers. Vi använder det senaste inom utrustning och teknik, hängivna till att producera kvalitativt innehåll som engagerar.

TJÄNSTER

VÅRT TEAM BESTÅR AV ERFARNA PRODUCENTER, FOTOGRAFER, ART DIRECTORS, COPYWRITERS, SOCIALA MEDIA ANALYTIKER, STRATEGER OCH ACCOUNT MANAGERS. VI ANVÄNDER DET SENASTE INOM UTRUSTNING OCH TEKNIK, HÄNGIVNA TILL ATT PRODUCERA KVALITATIVT INNEHÅLL SOM ENGAGERAR.

DIGITAL MARKNADSFÖRING

Vår tjänst fungerar som en prenumeration där A26 Media tar över era sociala medie konton och skapar strategier, producerar content i form av stillbilder och video, administrerar och annonserar samt redovisar statistik och resultat.

A26 Media arbetar alltid med full transparens gentemot våra klienter. Genom att producera innehåll åt många olika typer av kunder, alla med egna behov och önskemål, har vi utvecklat ett skarpt öga för resursoptimering och en stark förmåga att arbeta både tid- och kostnadseffektivt. Vår tjänst har ett fast pris.


A26 MEDIAS PRENUMERATIONSTJÄNST INNEHÅLLER:

STRATEGI

Lika viktigt som aktivitet och närvaro i de sociala kanalerna, är sättet att kommunicera. Innan vi börjar producera och implementera era sociala medie konton är det viktigt att det finns en strategi för interaktion med användarna, regelbunden aktivitet och en tydlig idé om hur vi vill lyfta fram ert varumärke online. Vi sätter upp en strategi för kommunikation via olika kanaler i samråd med er och era behov.

STILLBILD- & VIDEOMARKNADSFÖRING

Beroende på era syften/mål planeras en stillbild- & videomarknadsföringskampanj med segmentering på tid, geografi, demografi, intresse och socialt sammanhang minimerar mediespillet. Detta i kombination med en löpande kampanjoptimering ger goda förutsättningar för slagkraftiga och kostnadseffektiva kampanjer.

DIGITAL MARKNADSFÖRING

VÅR TJÄNST FUNGERAR SOM EN PRENUMERATION DÄR A26 MEDIA TAR ÖVER ERA SOCIALA MEDIE KONTON OCH SKAPAR STRATEGIER, PRODUCERAR CONTENT I FORM AV STILLBILDER OCH VIDEO, ADMINISTRERAR OCH ANNONSERAR SAMT REDOVISAR STATISTIK OCH RESULTAT.

A26 MEDIA ARBETAR ALLTID MED FULL TRANSPARENS GENTEMOT VÅRA KLIENTER. GENOM ATT PRODUCERA INNEHÅLL ÅT MÅNGA OLIKA TYPER AV KUNDER, ALLA MED EGNA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL, HAR VI UTVECKLAT ETT SKARPT ÖGA FÖR RESURSOPTIMERING OCH EN STARK FÖRMÅGA ATT ARBETA BÅDE TID- OCH KOSTNADSEFFEKTIVT. VÅR TJÄNST HAR ETT FAST PRIS.


A26 MEDIAS PRENUMERATIONSTJÄNST INNEHÅLLER:

STRATEGI

LIKA VIKTIGT SOM AKTIVITET OCH NÄRVARO I DE SOCIALA KANALERNA, ÄR SÄTTET ATT KOMMUNICERA. INNAN VI BÖRJAR PRODUCERA OCH IMPLEMENTERA ERA SOCIALA MEDIE KONTON ÄR DET VIKTIGT ATT DET FINNS EN STRATEGI FÖR INTERAKTION MED ANVÄNDARNA, REGELBUNDEN AKTIVITET OCH EN TYDLIG IDÉ OM HUR VI VILL LYFTA FRAM ERT VARUMÄRKE ONLINE. VI SÄTTER UPP EN STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION VIA OLIKA KANALER I SAMRÅD MED ER OCH ERA BEHOV.

ANNONSERING

Facebook-annonser fungerar med alla budgetar och kan köpas på flera olika sätt. Vi använder demografi, som ålder, kön och aktuella orter med mera för att nå rätt målgrupp. Vi pixlar även upp er sida för att följa konverteringar. Vi kan också använda oss av er befintliga data för att skapa annonser riktade till era befintliga kunder samt skapa Look-A-Likes.

DET INNEHÅLL SOM FUNGERAR BÄST

Genom att använda statistik ser vi vilka inlägg som användare på sociala medier interagerar med (eller inte interagerar med). Det gör att vi kan fatta välgrundade beslut om vilket innehåll som ger bäst resultat på din sida. Resultaten hjälper oss att utöka din målgrupp och få fler användare att interagera med ditt företag via din Facebook- & Instagram sida.

STILLBILD- & VIDEOMARKNADSFÖRING

BEROENDE PÅ ERA SYFTEN/MÅL PLANERAS EN STILLBILD- & VIDEOMARKNADSFÖRINGSKAMPANJ MED SEGMENTERING PÅ TID, GEOGRAFI, DEMOGRAFI, INTRESSE OCH SOCIALT SAMMANHANG MINIMERAR MEDIESPILLET. DETTA I KOMBINATION MED EN LÖPANDE KAMPANJOPTIMERING GER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SLAGKRAFTIGA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA KAMPANJER.

ANNONSERING

FACEBOOK-ANNONSER FUNGERAR MED ALLA BUDGETAR OCH KAN KÖPAS PÅ FLERA OLIKA SÄTT. VI ANVÄNDER DEMOGRAFI, SOM ÅLDER, KÖN OCH AKTUELLA ORTER MED MERA FÖR ATT NÅ RÄTT MÅLGRUPP. VI PIXLAR ÄVEN UPP ER SIDA FÖR ATT FÖLJA KONVERTERINGAR. VI KAN OCKSÅ ANVÄNDA OSS AV ER BEFINTLIGA DATA FÖR ATT SKAPA ANNONSER RIKTADE TILL ERA BEFINTLIGA KUNDER SAMT SKAPA LOOK-A-LIKES.

DET INNEHÅLL SOM FUNGERAR BÄST

GENOM ATT ANVÄNDA STATISTIK SER VI VILKA INLÄGG SOM ANVÄNDARE PÅ SOCIALA MEDIER INTERAGERAR MED (ELLER INTE INTERAGERAR MED). DET GÖR ATT VI KAN FATTA VÄLGRUNDADE BESLUT OM VILKET INNEHÅLL SOM GER BÄST RESULTAT PÅ DIN SIDA. RESULTATEN HJÄLPER OSS ATT UTÖKA DIN MÅLGRUPP OCH FÅ FLER ANVÄNDARE ATT INTERAGERA MED DITT FÖRETAG VIA DIN FACEBOOK- & INSTAGRAM SIDA.


SHOWCASEKONTAKTA OSS
ring oss på
0707 962 025maila oss på
emelie@a26media.comring oss på
0707 962 025


maila oss på
emelie@a26media.com